Υποστήριξη

Για θέματα που αφορούν ειδικά το IRMA_SYS στο οποίο είστε χρήστης

Για ερωτήσεις σχετικά με την συγκεκριμένες εγκαταστάσεις του IRMA_SYS, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα λειτουργίας τους.

Στοιχεία του θα βρείτε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας κάθε εγκατάστασης.

Χρήσιμο γενικό υλικό σχετικά με τις βασικές λειτουργίες του IRMA_SYS

Οδηγός χρήσης του IRMA_SYS (v5 Νοέμβριος 2023)

Videos παρουσίασης λειτουργιών του IRMA_SYS

Σχόλια και γενικά ερωτήματα για το IRMA_SYS

Μπορείτε να στείλετε σχόλια και γενικά ερωτήματα για το IRMA_SYS μέσω email στο support@irmasys.com